Chi tiết bài viết

Giới thiệu công ty

01/07/2012 04:56:00

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế Xây Dựng là một đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Cấp Nước Đồng Nai.

1- Giới thiệu công ty :

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Tên tiếng Anh: Dong Nai Water Supply Construction and Services Joint Stock Company

Tên viết tắt: DWCS

Địa chỉ trụ sở chính: 52 – Cách Mạng Tháng Tám – Phường Quyết Thắng – TP.Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : +84 061 3941679

Fax: +84 061 3840797

Email: dvxdcndn@gmail.com

Được thành lập theo quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 24/09/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Giấy CNĐKKD lần đầu số: 4703000499 do Sở Kế Hoạch Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/2/2008

Giấy CNĐKKD lần ba số: 3600978879 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/01/2013.

Mã số thuế: 3600978879

Tài khoản số 10201 0000550415 tại ngân hàng Công Thương Đồng Nai

2- Sơ đồ tổ chức:

3- Quá trình thành lập:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế Xây Dựng là một đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Cấp Nước Đồng Nai. 

Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai theo Quyết định số 3058QĐ/UBND ngày 24/09/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai. Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600978879 ngày 18/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 vào ngày 03/7/2012, và đăng ký thay đổi lần thứ 3 vào ngày 21/01/2013.

Ngành nghề kinh doanh chính: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; Khai thác, xử lý và cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ sinh hoạt đô thị, phân phối nước sạch; Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước, trạm bơm; Sản xuất sản phẩm kim loại ngành xây dựng,…..