Chi tiết bài viết

Danh sách các số tài khoản của công ty

04/04/2019 03:02:25

- Bạn cần số tài khoản để thanh toán tiền nước cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin các số tài khoản tại đây..

  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- CN Đồng Nai (VietinBank) - Số tài khoản: 113000029373
  • Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Sở GD Đồng Nai - Số tài khoản: 135704076793812
  • Ngân hàng BIDV - Biên Hòa - Số tài khoản: 67910000217870
  • Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đồng Nai - Số tài khoản: 0121 000876577
  • Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Đồng Nai - Số tài khoản: 180180689000137