Chi tiết bài viết

Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua Viettel

08/11/2018 08:03:22

1- Thanh toán qua các điểm giao dịch, điểm thu, cửa hàng của Viettel

- Lưu ý: Khi thanh toán qua các điểm giao dịch, khách hàng vui lòng cung cấp số điện thoại cho điểm giao dịch để được nhận tin nhắn chứng minh đã thanh toán thành công (miễn phí).

2- Thanh toán qua ứng dụng ViettelPay (Dành cho smartphone)

- Tải và cài đặt ViettelPay từ kho ứng dụng Appstore (Hoặc CHPlay).

- Đăng nhập, trong chức năng Hóa đơn chọn Tiền nước.

- Nhập thông tin thanh toán