Chi tiết bài viết

Phương thức thanh toán

17/09/2017 11:36:59

1- Tiền mặt:
- Văn phòng Công ty: Số 52 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai 

+ Điện thoại: 02513. 847241; 02513.941679.

- Trạm giao dịch Hóa An

+ Điện thoại: 02513.954689.

2- Chuyển khoản

  • Ngân hàng VietinBank- Chi nhánh Đồng Nai  - Số tài khoản: 113000029373
  • Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Đồng Nai - Số tài khoản: 135704076793812
  • Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Biên Hòa - Số tài khoản: 6790217870
  • Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đồng Nai - Số tài khoản: 0121000876577
  • Ngân hàng Eximbank- Chi nhánh Đồng Nai - Số tài khoản: 180180689000137

3- Dịch vụ nhờ thu qua Bưu Điện

- Thu qua các điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh Đồng Nai

4- Dịch vụ nhờ thu qua Viettel

- Thanh toán qua các điểm giao dịch, cửa hàng của Viettel tỉnh Đồng Nai.

- Thanh toán qua ứng dụng ViettePay trên điện thoại (Xem tại mục Hướng dẫn).

5- Dịch vụ nhờ thu qua Ngân hàng HD bank

- Thanh toán qua các điểm giao dịch, cửa hàng của HD bank tỉnh Đồng Nai.

- Thanh toán qua Internet Banking, Mobile Banking.

- Thanh toán qua hệ thống cây ATM của HD bank.

- Thanh toán qua trích nợ tài khoản tiền gửi mở tại HD bank định kỳ hàng tháng.

6- Dịch vụ nhờ thu qua Ngân hàng Vietinbank

- Thanh toán qua các điểm giao dịch, cửa hàng của Vietinbank tỉnh Đồng Nai.

- Thanh toán qua Internet Banking, Mobile Banking.

- Thanh toán qua hệ thống cây ATM của Vietinbank.

- Thanh toán qua trích nợ tài khoản tiền gửi mở tại Vietinbank định kỳ hàng tháng.

7- Dịch vụ nhờ thu qua Ngân hàng Vietcombank

- Thanh toán qua các điểm giao dịch, cửa hàng của Vietcombank tỉnh Đồng Nai.

- Thanh toán qua Internet Banking, Mobile Banking.

- Thanh toán qua hệ thống cây ATM của Vietcombank.

- Thanh toán qua trích nợ tài khoản tiền gửi mở tại Vietcombank định kỳ hàng tháng.

8- Dịch vụ nhờ thu qua Ngân hàng BIDV

- Thanh toán qua các điểm giao dịch, cửa hàng của BIDV tỉnh Đồng Nai.

- Thanh toán qua Internet Banking, Mobile Banking.

- Thanh toán qua hệ thống cây ATM của BIDV.

- Thanh toán qua trích nợ tài khoản tiền gửi mở tại BIDV định kỳ hàng tháng.

XEM HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC BẰNG HÌNH THỨC TRÍCH NỢ TỰ ĐỘNG, INTERNET BANKING, MOBILE BANKINGTẠI ĐÂY