Chi tiết bài viết

Giá nước

17/09/2017 11:33:10

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ- UBND  ngày 23/05/2014 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành giá cung cấp nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2014
Giá nước máy áp dụng từ ngày 03/6/2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

  Giá cung cấp nước máy theo quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 Đơn giá
(đồng/m3)
1- Nước sinh hoạt hộ dân cư  
a - Từ 0 m3 đến 10 m3  5.800
b - Từ trên 10 m3 đến 20 m3 8.500
c - Từ trên 20 m3 đến 30 m3 10.000
d - Từ trên 30 m3 12.800
2- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và đoàn thể 9.500
3- Đơn vị sản xuất vật chất  
a - Bán trực tiếp 11.500
b - Bán qua đồng hồ tổng 10.300
4- Đơn vị kinh doanh, dịch vụ 17.800
5- Giá thỏa thuận theo dự án (nước thô) 4.500

Giá trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Giá nước máy trên đang được áp dụng hiện nay, nếu có thay đổi về giá nước máy chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng trên website của công ty hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi trực tiếp đến khách hàng.