Chi tiết bài viết

Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

26/07/2021 04:42:35

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tân Hường - Thư ký HĐQT, đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai