Chi tiết bài viết

Thông báo giảm áp lực trên tuyến ống để bảo trì máy bơm nước thô tại Nhà máy nước Hóa An

25/05/2021 02:12:18