Chi tiết bài viết

Payoo thông báo: triển khai chương trình khuyến mãi

29/12/2020 02:20:18

V/v phối hợp triển khai chương trình khuyễn mãi giữa Payoo và Mastercard. Khách hàng có thể thanh toán tiền nước qua:

- Website: https://bill.payoo.vn/thanh-toan-nuoc-dvxd-cap-nuoc-dong-nai, qua ứng dụng Payoo trên các thiết bị di động (Chọn Nước/ Miền Nam/ DVXD Cấp nước Đồng Nai).

- Trên trang web công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Cấp nước Đồng Nai: https://dvxdcn.com/Payment/Index/

 

File đính kèm: